655538198

Administració de Finques

Administració de Finques

 • Alliberem al propietari de la finca de part de les seves responsabilitats i obligacions, defensant els seus interessos com a propietari. Realitzant un estudi exhaustiu de les despeses de la comunitat per buscar millors preus dels serveis, sempre tenint en compte el consentiment dels veïns i la màxima de mantenir o augmentar la qualitat del servei.
 • Tenim en compte l’opinió dels veïns i donem la possibilitat que aquests presentin pressupostos de proveïdors per contractar un servei o l’adquisició d’un bé per a la comunitat.
 • Transparència en la gestió de la comunitat tenint en compte les normes comptables i la legislació existent, compte corrent únic a nom de la comunitat amb la seguretat de tenir signatura mancomunada i tots els rebuts domiciliats.
 • Realitzem visites periòdiques a les comunitats per revisar que els serveis contractats per la comunitat es realitzen tal com s’havia pactat amb l’industrial o qualsevol altre problema relacionat que pugui sorgir en la comunitat.
 • Creem un correu electrònic personalitzat per a la comunitat, amb l’objectiu que els veïns puguin comunicar-se entre ells i fer consultes.
 • Realitzem protocol de reclamació de deutes per lluitar contra la morositat.


 • Oferim servei de despatx 24 hores online, on els propietaris podran consultar còmodament:
  • Els industrials
  • L’assegurança de la comunitat
  • Les actes
  • Les liquidacions
  • Els càrrecs de la junta
  • Les notificacions
  • Les incidències

.