655538198

Comptabilitat

Comptabilitat
SERVEI A NEWA CONSULTING

Oferim l’oportunitat a empreses de recent creació i a empreses de reduïdes dimensions, que no posseeixen departament d’administració, de estalviar-se els costos del personal d’administració, equips, programes informàtics (facturació, comptabilitat i fiscalitat) i temps per dedicar-lo a altres tasques del seu empresa. Tindrà el seu propi departament extern que l’ajudarà i donarà suport, en totes aquelles tasques referents al departament d’administració. A sentir-se més segur i acompanyat en la presa de decisions referents a la seva empresa


SERVEI A LES VOSTRES OFICINES

Ens adaptem a les necessitats de l’empresa, subministrant informació econòmica i financera amb un llenguatge senzill i clar, perquè sigui útil per al gerent en la presa de decisions del dia a dia i/o a més llarg termini, proporcionant informació per al seu lliurament a tercers (bancs, clients, proveïdors, Hisenda, etc.) de l’estat de l’empresa.

 • El gerent pot dedicar més temps i recursos a altres tasques que generin més valor per a l’empresa.
 • Per a l’empresa suposa la reducció del cost del personal comptable, perquè no cal pagar pagues extres, ni indemnitzacions, ni baixes laborals, etc . És una factura més, es paga per un servei realitzat, com un altre proveïdor de la empresa. Amb l’avantatge de poder escollir un horari més flexible, realitzant:
  • Contractes puntuals per: acumulació de treball, per baixes del personal, etc.
  • Contractes per una tasca específica del dia a dia o a més llarg termini.
   • Facturació de clients, comptabilització de factures de proveïdors, pagaments a proveïdors (pagarés, xecs, etc.), realització de transferències (puntuals, periòdiques i via Banc d’Espanya), etc.
   • Conciliació bancària, previsió de tresoreria (pressupostos de cobraments i pagaments), previsions de vendes i despeses, etc.
   • Operativa internacional: remeses internacionals, línies de risc, transferències internacionals, intrastat, etc .
   • Preparació de la documentació per realitzar els impostos.