655538198

Formació

Formació Newa Consulting te ofrece el curso de contabilidad “Como realizar un Plan económico-financiero”.

Temario del curso “Como realizar un Plan económico-financiero”:

Newa Consulting ofereix el curs de comptabilitat “Com realitzar un Pla econòmic-financer”.

Temari del curs “Com realitzar un Pla econòmic-financer”:

  • Pla d’inversió i finançament
  • Previsió de vendes mensual i anual
  • Previsió de despeses mensual i anual
  • Compte de resultats de l’empresa
  • Previsió de tresoreria
  • Balanç de situació, segons el Pla General Comptable
  • Punt d’equilibri o punt mort
  • Ràtios

El curs “Com realitzar un Pla econòmic-financer” va dirigit a tots aquells autònoms que vulguin tenir unes nocions bàsiques de com va la marxa del seu negoci i a emprenedors que estan realitzant el seu Pla d’Empresa i desitgin conèixer la viabilitat del seu projecte.